Think Retail proponuje Audyty Operacyjne oraz wsparcie dla działów HR przy Audytach Personalnych na wybranych stanowiskach.

Celem jest ocena przeprowadzanych w Organizacji procesów i operacji pod kątem wydajności, skuteczności i oszczędności a także ocena efektywności zarządzania. W wyniku Audytu otrzymujemy rekomendacje do wdrożenia zmian i usprawnień, które wykorzystując potencjał Organizacji będą prowadziły do optymalizacji działań i przełożą się na poprawę wyników biznesowych.

Procesy: Kalendarz przygotowania i budżetowania kolekcji

Od idei kolekcji do pierwszej alokacji: opracowanie i wdrożenie kolejnych kroków kalendarza produkcji pod kątem procedur, ról, timingu oraz wskazanie punktów kontrolnych w celu otrzymania efektywnego i sprawnego procesu.

Procesy: Łańcuch dostaw

Opracowanie i wdrożenie docelowego modelu dostaw towaru od złożenia zamówienia u dostawcy do momentu wysyłki do odbiorcy. Przygotowanie procedur i raportów, określenie wskaźników KPI.

Struktura organizacyjna: Planer

Zdefiniowanie roli i miejsca Planera w organizacji, przygotowanie opisu stanowiska oraz arkusza rozwoju kompetencji.

Struktura organizacyjna: Product Manager

Zdefiniowanie roli i miejsca Produkt Managera w organizacji, przygotowanie opisu stanowiska oraz arkusza rozwoju kompetencji.