Konsultacje Think Retail mają na celu podniesienie wiedzy merytorycznej w Organizacji poprzez analizę osiąganych przez Klienta wyników biznesowych i zderzeniu ich z doświadczeniem i wiedzą teoretyczną. Zebrane informacje są weryfikowane poprzez osadzenie ich w procesach biznesowych dzięki czemu stają się bardziej czytelne i zrozumiałe. Sprawdzone przez Klienta procedury i narzędzia wzbogacane są o nowe rozwiązania. W efekcie otrzymujemy usprawnione, wydajne procesy i pakiet narzędzi umożliwiających podejmowanie strategicznych decyzji na przyszłość.

Strategia asortymentowa i zarządzanie kategoriami produktu

Zarządzanie produktem nie może mieć miejsca bez powiązania strategii marki z oczekiwaniami klienta i działami konkurencji. Dzięki temu połączeniu ilość kategoryzacji oraz idących za tym operacji zarządczych staje się optymalna, a organizacja zyskuje dzięki spójności wizerunku marki i niższym kosztom zarządzania.

Przygotowanie planów sprzedaży: nowoczesne podejście do budżetowania

W dzisiejszych czasach tradycyjne planowanie sprzedaży oparte na przyroście obrotów i powierzchni stało się niewystarczające. Nowoczesne spojrzenie na planowanie wymaga oprócz analizy liczb, krytycznego spojrzenia na działania operacyjne w obszarze dostaw towaru, alokacji, promocji i przecen i ich wpływ na ostateczny wynik finansowy. Dzięki takiemu podejściu kolejne określone działania operacyjne i zakupowe będą generowały większy zysk.

Zintegrowane planowanie asortymentowe

Zarządzanie asortymentem dotyczy wielu obszarów: zakupów, logistyki, sprzedaży. Każdy z tych działów pracuje wg innego kalendarza, na innych miarach, w innym specyficznych uwarunkowaniach i każdy z nich „dotyka” tego samego towaru. Sztuka planowania asortymentowego polega zintegrowaniu procesów w tych obszarach w taki sposób aby przebiegały w sposób spójny, niezakłócony i generowały zaplanowany zysk.

Zarządzanie stockiem

Wyzwania stojące przed menadżerami to pogodzenie ze sobą kilku faktów: redukcji zapasu magazynowego oraz zapewnienia pełnej oferty klientom przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności systemu uzupełniania towaru. Te na pierwszy rzut oka sprzeczne ze sobą cele są możliwe do pogodzenia dzięki kompleksowemu przeglądowi procesów oraz używanych kategoryzacji i parametrów wraz z wprowadzeniem zintegrowanych procedur oraz systemu zarządzania KPI.

Zarządzanie cenami i przecenami

Cena kluczowy czynnik, który stymuluje popyt i jednocześnie dramatycznie wpływa na generowaną marżę. Umiejętność zarządzania cenami czyli sterowania poziomem cen, promocjami i przecenami bezpośrednio wpływa na wizerunek marki a jednocześnie pozwala na maksymalizację sprzedaży w cenach pierwszych oraz zwiększenie efektywności promocji i przecen.