KLIENT

Sieci detaliczne działające w segmencie odzież / obuwie / akcesoria / wyposażenie wnętrz

CEL

Ocena procesu dostaw towaru pod kątem efektywności, zaangażowanych kosztów i zasobów oraz możliwości osiągnięcia założonych celów biznesowych. W efekcie propozycja modelu Just in Time i „skumulowanych wysyłek” dla dostaw oraz alokacji i uzupełnień towaru dopasowana do potrzeb organizacji. Szczegółowo opisany proces wraz z procedurami postępowania, odpowiedzialności i zarządzania parametrami (KPI) mierzącymi efektywność w u obszarach czasu, kosztów i jakości. „Redukcja kosztów, ograniczanie ryzyka i planowanie awaryjne – tak brzmią główne prognozy trendów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w 2012 roku.

W 2012 r. łańcuchy dostaw narażone będą na stały wzrost nieprzewidywalnych czynników. Dla większości organizacji kluczowymi kwestiami pozostaną koszty wraz ze zwiększonym ryzykiem zakłóceń w łańcuchu dostaw. Wymaga to lepszego planowania awaryjnego oraz większej elastyczności i sprawności w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz szerszego wykorzystania technologii. Współcześnie łańcuchy dostaw muszą być coraz bardziej elastyczne, rozbudowane i sprawne, aby móc sprostać wymaganiom rynku w obrębie coraz większej liczby kanałów i obszarów geograficznych. Jest to niezbędne do umożliwienia firmom optymalizacji sprzedaży, rozszerzenia łańcucha dostaw, a także w celu ochrony wartości marki.”

Martin Lockwood, Craig Sears, Manhattan Associates
„Trendy w łańcuchu dostaw”