Wyobraź sobie, że firmy na rynku retail mają sprawne struktury i procesy.
Znają potrzeby swoich klientów, konkurencję i potrafią wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń.
Kupują właściwy towar, w odpowiednich ilościach i cenach, który trafia do sprzedaży wtedy kiedy jest potrzebny.
Potrafią prawidłowo zareagować na bieżące zdarzenia jakie zachodzą na rynku, dzięki czemu osiągany przez nie wynik finansowy jest zgodny z zakładanym a poziom zapasu odpowiedni do potrzeb.
Firmy rosną w siłę dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy dostępnej poprzez szkolenia oraz współpracy z konsultantami.

Być profesjonalnym, nowoczesnym miejscem, w którym można zdobyć nową, unikalną na rynku wiedzę i kwalifikacje oraz wiarygodnym i kompetentnym źródłem informacji o branży.