Doradztwo

Think Retail mają na celu podniesienie wiedzy merytorycznej w Organizacji poprzez analizę osiąganych przez Klienta wyników biznesowych i zderzeniu ich z doświadczeniem i wiedzą teoretyczną. Zebrane informacje są weryfikowane poprzez osadzenie ich w procesach biznesowych dzięki czemu stają się bardziej czytelne i zrozumiałe. Sprawdzone przez Klienta procedury i narzędzia wzbogacane są o nowe rozwiązania. W efekcie otrzymujemy usprawnione, wydajne procesy i pakiet narzędzi umożliwiających podejmowanie strategicznych decyzji na przyszłość.

Audyty

Think Retail proponuje Audyty Operacyjne oraz wsparcie dla działów HR przy Audytach Personalnych na wybranych stanowiskach. Celem jest ocena przeprowadzanych w Organizacji procesów i operacji pod kątem wydajności, skuteczności i oszczędności a także ocena efektywności zarządzania. W wyniku Audytu otrzymujemy rekomendacje do wdrożenia zmian i usprawnień, które wykorzystując potencjał Organizacji będą prowadziły do optymalizacji działań i przełożą się na poprawę wyników biznesowych.

Szkolenia

Celem Szkoleń jest poprawa wiedzy merytorycznej oraz przekazanie nowych metod i narzędzi decyzyjnych. Dedykowane są Specjalistom i Menadżerom z działów zajmujących się planowaniem i zarządzaniem asortymentem. Programy Szkoleń są indywidualnie dopasowywanie do konkretnych potrzeb Klienta poprzez wypracowanie wspólnie z nim najwłaściwszego rozwiązania uwzględniającego jego cele biznesowe i specyfikę organizacji.