KIERUJEMY DO

Pracowników komórek analitycznych, działów planowania i finansowych,
kadry zarządzającej,
specjalistów,
kontrolerów procesów biznesowych,
Produkt Managerów

KORZYŚCI BIZNESOWE

Zakupy „na miarę” – dobrze przygotowane plany zakupów to realne oszczędności budżetowe!
Gotowy plan sprzedaży na wysokim poziomie szczegółowości!
Możliwość lokalizacji problemów sprzedażowych w Inseasonie i reagowania na nie dzięki zastosowaniu i powiązaniu ze sobą wielu KPI.

CZAS TRWANIA

8 godzin

PLAN SZKOLENIA

Metodologia budżetowania zakupów
powiązanie budżetu zakupów z budżetem sprzedaży

KPI: Kluczowe Parametry Wzrostu
definicja, ich rola w procesie zarządzania
miary powiązane ze sprzedażą
zależności między miarami

Czynniki zmian
analiza danych historycznych sprzedaży, porównywania danych YtY
oszacowanie Lost Sales wg kategorii
trendy

Przygotowanie budżetu zakupów wg KPI
planowanie wg struktury asortymentu
planowanie eventów sprzedażowych
planowanie polityki cenowej, promocji i przecen
planowanie zatowarowania pod nowe otwarcia

Wymiana sezonowa towaru
cykl życia produktu
kategorie produktów wg cyklu życia
struktura kategorii w czasie

Open to Buy