KLIENT

Sieci detaliczne działające w segmencie odzież / obuwie / akcesoria / wyposażenie wnętrz

CEL

Propozycja pakietu dokumentów dotyczących pracy Menadżera Produktu.
Pakiet zawiera:
- opis stanowiska
- draft struktury organizacyjnej
- opis kompetencji wraz z arkuszem rekrutacyjnym
- arkusz oceny i rozwoju kompetencji

Zarządzanie produktem to koncepcja, która zdążyła już znaleźć swoje miejsce. Stanowisko menedżera produktu stanowi wyzwanie – jest wymagające, ale daje satysfakcje. Wraz z pojawieniem się kolejnych wyzwań związanych z wprowadzaniem produktów na rynek poszerzać się będzie także zakres odpowiedzialności menedżera produktu. Wiele firm będzie eksperymentować z zespołami zarządzającymi produktem, podejmować decyzję o koncentracji obowiązków menedżera lub wdrożeniu modelu menedżera jednostki biznesowej. Jednak firmy, które opracują najskuteczniejsze dla siebie struktury, będą przede wszystkim zatrudniać, szkolić wyposażać w kompetencje swoich menedżerów produktu. Dzięki temu opracowane przez nich produkty będą zintegrowane wewnętrznie (z punktu widzenia projektu) oraz zewnętrznie (z punktu widzenia klienta).

Niezależnie od zmian w charakterze struktury organizacji zarządzanie produktem w przyszłości raczej nie zaniknie. Skuteczni menedżerowie produktu będą dysponować szeroka wiedzą na temat poszczególnych segmentów rynku (nie wyłączając segmentów globalnych) oraz wiedzą na temat kluczowych kompetencji organizacji i możliwości ich wykorzystania w celu zaspokojenia celów rynkowych. Innymi słowy – menedżer produktu przyszłości będzie potrafił zadowolić klientów, będąc wielofunkcyjnym przywódcą organizacji.

Linda Gorchels
„Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budżetowania reklamy”