ZADANIE

W jaki sposób przygotować plany sprzedaży najbliższe realnych? Jak wyliczyć utraconą sprzedaż? Jak wykorzystać i przełożyć na wartości poprawienie sprawności operacyjnej organizacji? Jak cele biznesowe odzwierciedlić we wskaźnikach KPI? Które miary i wskaźniki są najbardziej istotne? Jak nie utonąć w ich nadmiarze?

OBSZARY ANALIZY

Trendy i sezonowość sprzedaży
Lesson Learnt: diagnozowanie przeszłości
Metody prognozowania sprzedaży
Kategoryzacja sieci dystrybucji
Analiza otoczenia rynkowego
Analiza Lost Sales
Czynniki poprawy zdolności organizacji
Planowanie eventów sprzedażowych
Planowanie czynników permanentnych
Stosowane miary i KPI
Cele biznesowe a KPI
Walidacja budżetu

ROZWIĄZANIA / KORZYŚCI

Plan sprzedaży, marży i promocji uwzględniający utraconą sprzedaż będącą efektem spóźnień, braku towaru, nieprzewidzianych trendów sprzedaży, nieplanowanych promocji etc.
Systematyzacja miar i KPI pod kątem zakładanych celów biznesowych.

Czy wiesz że?

Pomimo tego, że twoje przychody i zyski z roku na rok rosną, utracona sprzedaż będąca wynikiem błędów operacyjnych takich jak spóźnienia, przypadkowe promocje i rabaty może wynosić nawet 20% twojego przychodu??