KIERUJEMY DO:

Pracowników komórek odpowiedzialnych za planowanie oferty handlowej oraz zakupy i sprzedaż:
kadry zarządzającej
Produkt Managerów
specjalistów

KORZYŚCI BIZNESOWE:

Świadome planowanie polityki cenowej i rabatowej w warunkach rynkowych
Możliwość oceny w mierzalny sposób własnej oferty w stosunku do konkurencji
Możliwość oceny poziomu realizacji polityki cenowej i rabatowej w stosunku do planu
Umiejętność lokalizacji problemów oraz podjęcia właściwych decyzji pro-sprzedażowych gdy sprzedaż jest niezgodna z planem

CZAS TRWANIA

8 godzin

PLAN SZKOLENIA:

Cena jako najlepszy czynnik zyskotwórczy

Strategie cenowe
tradycyjne strategie cenowe,
nowe podejście do polityki cenowej

Postrzeganie cen przez klienta
metody badań cenowych
percepcja cenowa
metody obniżania wrażliwości cenowej

Inżynieria cenowa
piramida cenowa
indykator cenowy

Markdown
rodzaje markdownów
planowanie markdownów
zarządzanie markdownami

Polityka cenowa vs cykl życia produktu

Wycena produktów komplementarnych

Komunikowanie cen
końcówki
cenówki

Wojny cenowe