KIERUJEMY DO:

Pracowników komórek odpowiedzialnych za planowanie oferty handlowej oraz zakupy i sprzedaż:
kadry zarządzającej,
Produkt Managerów,
specjalistów

KORZYŚCI BIZNESOWE:

Świadome planowanie oferty handlowej w warunkach rynkowych
Świadome planowanie poziomu zakupów
Możliwość oceny w mierzalny sposób własnej oferty w stosunku do konkurencji
Możliwość oceny poziomu realizacji sprzedaży w stosunku do planu
Umiejętność lokalizacji problemów oraz podjęcia właściwych decyzji pro-sprzedażowych gdy sprzedaż jest niezgodna z planem

CZAS TRWANIA

16 godzin

PLAN SZKOLENIA:

Co to znaczy: zarządzać produktem?
Produkt vs rynek: nadążyć za potrzebami Klienta i wyprzedzić Konkurencję
Product manager: miejsce w organizacji, kompetencje i komunikacja z innymi pionami
KPI: miary o szczególnym znaczeniu, ich rola w procesie zarządzania

My vs konkurencja
Elementy przewagi konkurencyjnej
Strategia marki vs strategia asortymentu
Pozycjonowanie względem konkurencji

My vs klient
Drzewo decyzyjne klienta
Rola kategorii z procesie zarządzania

Zarządzanie produktem: Preseason i Inseason
Modelowy proces przygotowania i sprzedaży produktu: od planowania, przez zakupu do transakcji w sklepie

Przygotowanie planu asortymentowego
Parametry produktu kluczowe dla procesu zarządzania
Dane wejściowe potrzebne do przygotowania planu
Finalne dokumenty

Realizacja budżetu zakupów
Budżet sprzedaży vs budżet zakupów – ogólny zarys zależności
Budżet zakupowy: wartościowy czy ilościowy?
Kluczowe miary dla sprzedaży i zapasu – definicje, powiązanie między miarami
Alokacja vs replenishment (zapas bazowy i zapas bezpieczeństwa)
Przygotowanie zamówień na sklepy (wsparcie przez system IT)
Składanie zamówień do dostawców

Zarządzanie sprzedażą
Kto i w jaki sposób ma wpływ na realizację planu sprzedaży?
Standardowe raporty do oceny realizacji planów (wsparcie przez system IT)
Kontrola poziomu towaru: Open to Buy
Komunikacja miedzy działami, ścieżka decyzyjna dla działań operacyjnych, delegowanie zadań do odpowiednich komórek operacyjnych