Celem Szkoleń jest poprawa wiedzy merytorycznej oraz przekazanie nowych metod i narzędzi decyzyjnych. Dedykowane są Specjalistom i Menadżerom z działów zajmujących się planowaniem i zarządzaniem asortymentem. Programy Szkoleń są indywidualnie dopasowywanie do konkretnych potrzeb Klienta poprzez wypracowanie wspólnie z nim najwłaściwszego rozwiązania uwzględniającego jego cele biznesowe i specyfikę organizacji.

Strategiczne Zarządzanie Produktem

Strategiczne Zarządzanie Cenami i Rabatami

Planowanie Budżetu Sprzedaży

Planowanie Budżetu Zakupów