ZADANIE

Jaka ilość towaru jest właściwa z punktu widzenia potrzeb klienta, jak zagwarantować odpowiednią ilość towaru do sprzedaży? Jak ta ilość odbije się na kosztach operacyjnych – pozyskania oraz utrzymania zapasu? Jak cykl życia produktu wpływa na sposób zarządzania towarem? W jaki sposób zaprojektować efektywny system uzupełnień towaru w magazynie centralnym oraz sklepach?

OBSZARY ANALIZY

Struktura asortymentu wg kategorii i cyklu życia produktu
Optymalna ilość SKU
Harmonogram i algorytm prognozowania zamówień i domówień
Portfel dostawców
Koszty pozyskania zapasu
Koszty utrzymania zapasu
Koszty wyczerpywania się zapasów
Transparentność i mierzalność łańcucha dostaw

ROZWIĄZANIA / KORZYŚCI

Kategoryzacja zapasu pozwalająca na efektywne zarządzanie stockiem.
Kompleksowy pakiet procedur porządkujący proces prognozowania, zamawiania i uzupełniania towaru wraz z algorytmem uzupełniania towaru.
Niezbędne raporty wraz z określeniem właściwych dla danej organizacji i kluczowych z punktu widzenia zarządzania zapasem wartości paramentów (KPI).

Czy wiesz że?

Wg S.G.Timme koszty utrzymania zapasu szacowane są na 15-35% jego wartości. Jeśli przyjmiemy, że średni udział zapasu w przychodzie wynosi 20%, średni roczny koszt utrzymania zapasu wynosi od 3 do 7%. A wiemy, że zysk netto rzadko kiedy jest wyższy niż 10%.