ZADANIE

Jak przeprowadzić proces planowania aby spełnić klasyczne założenia retailingu: „Odpowiedni towar, w odpowiedniej cenie, odpowiedniej ilości, odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie”? W jaki sposób pogodzić interesy i maksymalnie wykorzystać efektywność działu handlowego, merchandisingu, zakupów i logistyki a jednocześnie sprostać oczekiwaniom klienta, wyprzedzić konkurencję i zrealizować wynik finansowy?

OBSZARY ANALIZY

Struktura, role i procesy w organizacji
Kalendarz planowania
Hierarchie produktu, czasu i lokalizacji
Plan finansowy
Kategorie, cykl życia produktu
Plan wg kategorii
Harmonogram i monitoring dostaw
Zapas bezpieczeństwa
Plan alokacji
Algorytm uzupełniania towaru
Plan dostaw
Range Plan: plan wg asortymentu
Stosowane miary i KPI
Cele biznesowe a KPI

ROZWIĄZANIA / KORZYŚCI

Multiplan dostaw, wysyłek i sprzedaży towaru korespondujący z wymogami klientów i uwarunkowaniami rynku przygotowany dla poszczególnych lokalizacji i kategorii towarowych, na poziomie ilości i wartości z uwzględnieniem progów cenowych, przecen i promocji.
Kalendarz planowania obejmujący wszystkie obszary zarządzania z przypisanymi rolami i kompetencjami.

Czy wiesz że?

Wg Levy &Weitz 40% niepowodzeń zakupowych w branży odzieżowej i 33% w spożywczej klienci tłumaczą brakiem towaru lub brakiem rozmiaru, zbyt wysoką ceną, złym oznakowaniem lub ekspozycją??